Aktualności

      W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowaliśmy projekt „Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie”. W każdy piątek gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy. Realizowaliśmy zajęcia biblioterapeutyczne o podróżach. 13 września 2018 r. odbył się festyn z okazji XX-lecia powstania ŚDS. 16 listopada 2018 r.pomagaliśmy w przeprowadzeniu XIV Wojewódzkiego Turnieju Środowiskowych Domów Samopomocy
o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich.

     W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia odbyły się integracyjne spotkania zarówno w ŚDS, jak i w Domu Pomocy Społecznej.

    W Dniu Wolontariusza-5 grudnia- odbyła się XIV Minikonferencja Szkolnego Wolontariatu pod hasłem: „Niepełnosprawni wśród nas”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: UMiG , GZOJ, ŚDS, DPS, liderzy „Szlachetnej Paczki”
oraz wolontariusze ze szkół z terenu powiatu strzeleckiego wraz z wychowawcami.


     Uczestnicy ŚDS wzięli udział w Rajdzie Strzelecka Wiosna.

   Dzięki regularnym spotkaniom z uczestnikami ŚDS i seniorami z DPS poznaliśmy się wzajemnie, dostosowaliśmy się do oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych i seniorów. Nawiązaliśmy nowe, ubogacające znajomości. Zarówno seniorzy, jak i niepełnosprawni dzielili się pozytywnymi opiniami o projekcie. Wszyscy uczestnicy projektu zamierzają kontynuować znajomości zawarte w trakcie realizacji projektu. Wolontariusze zdobyte doświadczenia wykorzystają w przyszłości zawodowej i działalności społecznej.